1. Khách hàng cung cấp thông tin qua e-mail.
  • Nội dung cần tư vấn, họ tên, ngày tháng năm sinh.
  • Ảnh mẫu lý tưởng: mặt trước và mặt ngang.
  • Ảnh của khách hàng: mặt trước, nghiêng, ngang (5 ảnh).
2. Bệnh viện gửi tới khách hàng báo giá ước tính qua e-mail.
  • Nội dung báo giá này có thể có một số thay đổi nhỏ so với lần báo giá mà khách hàng được tư vấn trực tiếp.
3. Bệnh viện xây dựng phương án phẫu thuật sau khi khách hàng đã đóng phí.
  • Khách hàng phẫu thuật mũi vui lòng đăng ký trước 2 tháng.
  • Trường hợp khách hàng hủy đăng kí hoặc thay đổi ngày trong vòng 1 tháng trước ngày phẫu thuật sẽ phải nộp phí hủy phẫu thuật.
4. Khách hàng làm kiểm tra sức khỏe trong nước dựa theo nội dung được tư vấn.
  • Bệnh viện sẽ gửi tới khách hàng văn bản cam kết và xác nhận đồng ý làm phẫu thuật. Khách hàng vui lòng kí tên và gửi lại cho bệnh viện bản mềm trước ngày phẫu thuật, và mang theo bản gốc đến bệnh viện vào ngày phẫu thuật.
5. Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa thêm sau phẫu thuật.
  • Chỉnh sửa sau phẫu thuật sẽ phát sinh chi phí được nêu đầy đủ trong văn bản cam kết.